Neuropsychologická rehabilitace - Neurodegenerativní poruchy


V minulém příspěvku o neurologii jsme se seznámili se základní strukturou nervové soustavy a mozku. Lehce jsme se podívali i na stavbu a funkci neuronů. V dnešním příspěvku bychom vás chtěli povrchově seznámit s chorobami, které souvisí s poškozením nervové soustavy a s nesprávným fungováním neuronů. Řeč je o neuro-degenerativních chorobách. Pod pojmeme neuro-degenerativní porucha si lze představit onemocnění, která zapříčiňují oslabování a následné umírání neuronů. Na základě toho, kde v mozku se dané onemocnění vyskytuje, můžeme provést diagnostiku a případně aplikovat potenciální léčbu. Neuro-degenerativních poruch je nespočetné množství, ale dnes se pobavíme pouze o dvou. Budou to Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Výběr těchto dvou chorob není náhodný. Zvolili jsme je z důvodu toho, že bychom postupem času rádi pracovali s lidmi trpícími těmito poruchami a pomáhali jim prostřednictvím neuropsychologické rehabilitace.

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je jednou z nejrozšířenějších, ne-li nejrozšířenější neuro-degenerativní poruchou. Přesné příčiny této nemoci jsou nejasné, ale na základě posledních výzkumů vědci tvrdí, že hlavní příčinou jsou geny, prostředí a životní styl. Každý z těchto faktorů má na vývoj nemoci jiný vliv, ale je zapotřebí brát v potaz všechny tři. Alzheimerova choroba je až ze 70% hlavní příčinou demence (demence se dá chápat jako obecný pojem pro ztrátu paměti a další narušení kognitivních schopností jedince, které jsou vážné natolik, že výrazně narušují jeho život). Většinou se choroba začíná projevovat ve starším věku (65+), ale jsou zaznamenány i případy, kdy člověku trpícímu Alzheimerem bylo méně jak 55 let. Alzheimerova choroba má 7 stádií a každé z nich se liší vážností symptomů. V prvním stádiu nelze, bez neurologického vyšetření, tuto nemoc ani zaregistrovat. Jedná se o klasické symptomy spojené se stárnutím (horší paměť, horší schopnost soustředit se, horší zrak…). Jakmile se však tyto symptomy začnou razantně zhoršovat, je potřeba vyhledat odbornou pomoc. Sedmá fáze bývá většinou fatální, jelikož se postižený/á dostává do bodu, kdy není schopen komunikovat se svým okolím a v poslední řadě není schopen ani polykat. Lék, který by vyléčil Alzheimerovu chorobu, zatím neexistuje, ale její průběh lze zpomalit za pomoci určitých psychologických technik a cvičení. Co se týká neuro-biologického profilu této nemoci, dnešní věda dokáže nabídnout přesné vysvětlení. Z důvodů změn v chemické struktuře mozku, dochází k rozpadu vláken vně axonů neuronů (mikrotubuly) a následného vytváření sraženin z proteinu, který tyto vlákna stabilizoval (Tau protein). Tyto sraženiny postupně znemožňují neuronům jejich komunikaci a tím pádem i jejich existenci. Následkem toho neurony zanikají. Tento proces probíhá v jádrech neuronů, kde Tau protein narušuje strukturu nukleových pórů a zastavuje výměnu chemických látek mezi jádrem a cytoplasmou.

Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba, stejně jako Alzheimerova, patří do skupiny nejrozšířenějších neuro-degenerativních poruch dnešní doby. Jedná se o mozkovou poruchu, která vede k problémům s třesem, ztuhlostí, chůzí, balancem a koordinací. Na rozdíl od předešlé choroby, na vznik Parkinsonovy choroby nemají geny téměř žádný vliv. Po prvním projevení, se symptomy většinou zhoršují a zhoršují. Podobně jako Alzheimerova choroba, i Parkinson má několik stádií. V tomto případě mluvíme o pěti stádiích. S postupným přechodem do pozdějších fází, člověk může pociťovat zhoršování a také přibývaní symptomů. Začáteční projevy jsou většinou nekoordinovaný třes některé z končetin, který se postupně může transformovat do problému s chůzí a řečí, ale taká do mentálních změn (například problémy se spánkem, deprese, problémy s pamětí nebo častá únava). I tato porucha se většinou projevuje ve starším věku (60+), ale jsou známy i případy, kdy se symptomy Parkinsonovy choroby projevily dříve (<50). Přesun pacientů z fáze 1 do fáze 5 je individuální, ale obecně platí, že v páté fázi je člověk neschopný jakékoliv samostatné existence. V poslední fázi dochází k absolutnímu ochabnutí svalů a postižený je nucen k životu na lůžku nebo na vozíku. Neuro-biologické příčiny tohoto onemocnění jsou podobné jako u Alzheimerovy choroby. U obou těchto chorob dochází k odumírání neuronů. V tomto případě se však nejedná o odumírání zapříčiněném proteinem Tau. Proč neurony umírají, zatím není jasné, ale vědci se domnívají, že je to spojené s výskytem tzv. Lewyho tělísek (velice zjednodušeně, Lewyho tělíska jsou shluky alpha-synuclein proteinu, který je zodpovědný za uvolňování neurotransmiterů z axonálních zakončení neuronů) v mozkových buňkách jedinců postižených Parkinsonovou chorobou. Neurony, které zanikají, jsou zodpovědné za produkci dvou, velice důležitých chemických látek (neurotransmiterů) – dopaminu (vyskytuje se v oblastech mozku spojených s pohybem) a norepinephrinu. Nedostatek prvního z nich zapříčiňuje problémy s pohybem. Druhá z těchto chemických látek je zodpovědná za kontrolu spousty automatických funkcí našeho těla – tlukot srdce nebo krevní tlak. Nedostatek norepinephrinu může vysvětlovat vznik symptomů, které nejsou spojené s poruchami pohybu (například únava, nestálý krevní tlak nebo špatné trávení).


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Zatím žádné tagy
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic