top of page

Vědecký trénink        

 

Jsi kreativní a talentovaný?

Je to velká výhoda pro tvůj sport, ale je to jen talent. My ti pomůžeme s tím ostatním ...

Máš pochybnosti ?

Pochybuješ o své výkonnosti, tréninkovém systému nebo o své kondici ?

Pokud se sportovec důsledně a intenzivně připravuje, je pro něj velmi těžké objektivně posoudit jeho stav nebo průběh přípravy. Stejně tak i trenér je ovlivněn spoustou subjektivních postojů a emocemi souvisejícími s přípravou a třeba se sociálním zázemím. Pokud si tuto skutečnost připustíme, je třeba začít hledat způsob jak celou situaci objektivizovat. 

Náš tým

Jsme renéři a fyzioterapeuti.  Jsme vědečtí trenéři a naše metody tréninku a sportovního testování vycházejí z relevantních lékařských, fyzioterapeutických a biofyzikálních postupů. Vycházíme především ze zahraničních výzkumů a studií. Přispíváme do několika vědeckých výzkumů a sami vědeckou činnost aktivně provádíme. Trvale investujeme nemalé prostředky do vzdělání a do sledování posledních postupů. Naše technické prostředky jsou v Česku unikátní.

Naše řešení

Diagnostika - řešení - cílený trénink...

V současné době je velmi složité určit směr, jakým způsobem sledovat a rozvíjet kondiční předpoklady, když ani není zcela jasné, jak je kondice vnímána "odbornou" veřejností. Obrovské množství komerčních systémů sama sebe staví do pozice řešení jak svoji kondici zdokonalit. Komerční prostředek (pomůcka) určuje cvičení pro většinu kondičních předpokladů a tím trenér nezodpovědně riskuje zdraví a výkonnost svěřence. Připomíná to spartakiádu.

bottom of page