Projekty ...

Rozvoj kognitivních funkcí ...
- sportovců
- silových složek
- manažerů
- seniorů
- pacientů po otřesu mozku
- rozvoj soustředěnosti dětí s poruchami soutředění
Vliv spojení "gut microbiota-cognitive function-vagal power" 
na sportovní a další sociální činnosti, vzájemné ovlivňování 
těchto faktorů.....