top of page

Training ......  

Rychlost - reakce, akcelerace ... rozvoj cyklických a acyklických úkonů, reakce na akustický, optický a dotykový signál ap.
Rozvoj kognitivních funkcí ...  koncentrace, orientace v prostoru, paměť, předpoklad pohybu, polohocit, ap....
Stabilizační systém
Speciální dovednosti pro tenis, hokej, fotbal, basketbal, krasobruslení, motorismus, box a ostatní sporty ...
Elementární trénink, metodika ISTT
Vibrační trénink.. metodika využití frekvence a amplitudy
Vytrvalost - rozvoj metabolických zón
Hypoxický trénink, vysokohorská adaptace
bottom of page