top of page

Testing - sportovní testy  .. 

Zátěžové kondiční testy
VO2 Max, laktátová křivka, Wingate test, Bosco, spotřeba O2 ve specifickém tempu, ap ...
Condition load tests, VO2 Max, Lactate curve, Wingate test, Bosco test, Use of O2 in a specific temp. etc.

 

Pohybová a specifická pohybová analýza

Movement and specific movement analysis ..

Testy reakce a akcelerace
Reaction and acceleration tests .. 
Antropometrie, analýza autonomního nervového systému - variabilita srdeční frekvence, dechové cvičení s odezvou VSF.
Anthropometry, analysis of an autonomy nervous system - hearth rate variability, breathing exercises with a relation to HRV


Výskoková ergometrie, svalový profil

Jump ergometry, muscle profil

Test koncentrace a dalších kognitivních funkcí
Concentration and other cognitive funkcions tests ..
bottom of page