Gut microbiota - brain cooperation

Připravovaný článek bude na téma: hledání možností objektivizace skladby a pozitivní ovlivňování microbioty a následné studium vlivu změn microbioty na některé ukazatele CNS a kognitivní výkon.

We are preparing an article about: Searching of possibilities of objectification of microbiota composition and how to positively affect our microbiota. You can also read about studying of impacts of changes in our microbiota on our central nervous system and cognitive power.

#text

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Zatím žádné tagy
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic